• info@upa.org.in

  • +91 75887 76907

Special Issue

Dr. Anil Dodewar

Assistant Professor
Mahila Mahavidyalaya, Nagpur

Dr. Chandrashekhar Gitte

Assistant Professor
mahila Mahavidyalaya, Nagpur

Dr. Nirmalkumar Singh

Head & Professor
RTMNU Nagpur

Dr. Dhanaraj Shete

Principal
Yashoda Girls' College, Nagpur

Dr. Yogesh Nikam

Assistant Professor
Dharampeht College, Nagpur

Content

Sr. No.
Name of Contributor
Title of Research Papers
Page No.
Download Paper
Download Certificate
Section:- English
Section:- Marathi
1
डॉ. अजय चिकटे
श्री.पंढरीनाथ महाविद्यालय , नरखेड

आंबेडकरी कवयित्रींच्या काव्यातील मातृप्रतिमा
१-७
2
डॉ, अनिल बोपचे
डॉ. अरुण मोटघरे महाविद्यालय , कोंढा-कोसरा

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कविता : नव्या दिशा
८-११
3
डॉ . अंजली पांडे
बॅरि. शेषराव वानखेडे महाविद्यालय , खापरखेडा

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितांमधील प्रतिमासृष्टी
१२-१५
4
डॉ . अनमोल शेंडे
गीविन्दराव वारजुरकर कला , वाणिज्य महाविद्यालय ,नागभीड

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कविता परिवर्तनमूल्ये
१६ -२०
5
प्रा . आशिष ताजराम रंगारी
एस . चंद्रा महिला महाविद्यालय , सडक /अर्जुनी

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कविता
२१-२७
6
डॉ . बंडु चौधरी
समर्थ महाविद्यालय , लाखनी

सावित्रीबाई फुले यांचे काव्यविश्व : एक आकलन
२८ -२९
7
प्रा . भारती दि .रत्नपारखी
डॉ . आंबेडकर कॉलेज , चंद्रपूर

दलित साहित्याची निर्मिती
३०-३२
8
प्रा .दिनेश गुजर
शरदचंद्र महाविद्यालय , बुट्टीबोरी ,नागपूर

आंबेडकरवादी कावियीत्रींच्या काव्यातील प्रेमविषयक जाणिव
३३-३८
9
डॉ . हेमंतकुमार विठ्ठलराव बागडे
इंदिरा गांधी कला व वाणिज्य महाविद्यालय , कळमेश्वर

आंबेडकरवादी कावियीत्रींच्या कवितेची प्रेरणा
३९-४२
10
डॉ . जगजीवन विश्वनाथ कोटांगले
कला, वाणिज्य महाविद्यालय , जवाहरनगर , भंडारा

आंबेडकरवादी कवयित्री कुसुम अलाम यांच्या कवितेतील सामाजिक जाणीव
४३-४८
11
प्रा . ममता राऊत
जे . एम . पटेल महाविद्यालय , भंडारा

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या स्त्रीवादाचे निराळेपण
४९-५५
12
डॉ . मंगला डाहाट
संताजी महाविद्यालय , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितेतील वेदना आणि विद्रोह
५६-६३
13
डॉ . मृदुला निळकंठ रायपुरे
डॉ .आंबेडकर कला , वाणिज व विज्ञान महाविद्यालय , चंद्रपूर

आंबेडकरवादी कावियित्रींच्या कवितेचे वेगळेपण
६४-६७
14
प्रा . प्रमोद नारायणे
यशवंत महाविद्यालय , वर्धा

आंबेडकरवादी कावित्रींच्या कवितेतील सामाजिक आशय
६८-७७
15
डॉ . शरद जे . मेश्राम
शिवप्रसाद सदानंद जायस्सावाल महाविद्यालय , अर्जुनी मोरगाव

आंबेडकरवादी कावित्रींच्या कवितेतील जीवनप्रेरणा
७८-८२
16
डॉ . प्रशांत सुर्यवंशी
श्री .पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या स्त्रीवादाचे वेगळेपण
८३ -८६
17
डॉ . प्रतिभा सुरेश जाधव
कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय , लासलगाव , निफाड

वास्तववादी , निर्भीड , लढवय्यी कविता : ती कविता आणि चळवळ
८७-९६
18
डॉ . पुरुषोत्तम गुणवंतराव पखाले
मा. अ . मु .समाजकार्य महाविद्यालय नरखेड , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रीच्या कविता
९७-१००
19
प्रा .राकेश चंद्रभान लोहकरे
सरस्वती महिला महाविद्यालय , सावनेर

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितेची प्रेरणा
१०१-१०३
20
डॉ . राखी मंगेश जाधव
व्ही . एम . व्ही . कॉमर्स , जे . एम . टी. आर्टस, जे . जे . पी . सायन्स महाविद्यालय , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रीच्या कवितेतील वैशिष्ट्ये
१०४ - १०९
21
डॉ . रामलाल चौधरी
कला व वाणिज्य महाविद्यालय , पेट्रोल पंप . जवाहर नगर , भंडारा

जागतिकीकरण आणि आंबेडकरवादी कविता
११०-११५
22
डॉ . राष्ट्रपाल मेश्राम
समाजकार्य महाविद्यालय , कामठी

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितेतील प्रतिमासृष्टी
११६-१२७
23
डॉ . एस . के .इंदोरकर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महाविद्यालय , सावली

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या जाणिवा
१२८-१३४
24
प्रा . सिद्धार्थ कुंडलिक इंगोले
स्व . पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय , रिसोड

आंबेडकरवादी कवितेतील स्त्री जाणिवांचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये
१३५-१३८
25
प्रा . सौ . सुनिता प्रदिप रंगारी
मनोहरभाई पटेल महाविद्यालय , देवरी

आंबेडकरवादी कवयित्रीच्या प्रेरणा
१३९-१४६
26
डॉ . सुरेश खोब्रागडे
विदर्भ महाविद्यालय , लाखनी

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितेतील स्त्रीवादी जाणिवा आणि मानवतावादी मूल्य
१४७ - १५४
27
डॉ . स्वाती मधुकर वाकोडे
संताजी महाविद्यालय , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कविता
१५५ - १५८
28
डॉ . उल्हास मोगलेवार
संत गाडगेमहाराज महाविद्यालय , हिंगणा

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितांमधील आशय व अभिव्यक्ती
१५९ - १६३
29
डॉ . विनोद राऊत
कमला नेहरू महाविद्यालय , नागपूर

आंबेडकरवादी कवयित्रींच्या कवितेतील प्रेरणा
१६४ - १७३
30
प्रा . स्वाती लक्ष्मणराव भगत ( मनवर )
स्वर्गीय राजकमलजी भारती कला , वाणिज्य व सुशीलादेवी राजकमल भारती विज्ञान महाविद्यालय, आर्णी

आंबेडकरवादी कवयित्रीच्या कवितेची प्रेरणा
१७४ - १७६
31
प्रा . विकास नामदेव लोडे
संशोधक विध्यार्थी , नवरगाव , वणी

आंबेडकरवादी कवयित्रीच्या कवितेची वैशिष्ट्ये
१७७ -१८३
Section:- Hindi