• info@upa.org.in

  • +91 75887 76907

Special Issue

Content

Sr. No.
Name of Contributor
Title of Research Papers
Page No.
Download Paper
Download Certificate
Section:- English
Section:- Marathi
1
Download Cover Page, Content Page and Journal Issue


Download Cover Page, Content Page and Journal Issue
2
कु. अपूर्वा इंगळे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

भारतातील साहित्यिक वारसा
3
कु. वनश्री हरडे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

संत साहित्यातील विचार
4
कु. अंकिता तागडे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आभासी चलनाच्या प्रभावाचा अभ्यास
5
कु. कल्याणी पाराशर
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

कोविड-१९ चा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजावर झालेला परिणाम
6
कु. रश्मी रेवतकर
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

जागतिकीकरण, कोरोना महामारी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था
7
कु. रोहिणी उईके
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात राणी लक्ष्मीबाईचे योगदान
8
कु. प्रियांका अडीकणे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीमध्ये दलित स्त्रियांचे योगदान
9
कु. जोत्साना बोबडे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

कोरोना-१९ चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
Section:- Hindi