• info@upa.org.in

  • +91 75887 76907

Download Certificate

Snow
डॉ. चंद्रशेखर फरकाडे
हिस्लॉप महाविद्यालय, नागपूर
आर्थिक विषमतेमध्ये शासकीय धोरणाच्या भूमिकेबद्दल डॉ. अमर्त्य सेन यांचे विश्लेषण
Download Certificate