• info@upa.org.in

  • +91 75887 76907

Regular Issue

Content

Sr. No.
Name of Contributor
Title of Research Papers
Page No.
Download Paper
Download Certificate
Section:- English
1
Mr. Mahesh Shesherao Jadhawar
Nowrosjee Wadia College, Pune-1

THE STUDY OF MOBILE PAYMENT’S IMPORTANCE AND EFFECTS IN INDIA
1-6
2
Dr. Prashant Shivajirao Khalatkar
Shri Niketan Arts, Commerce College

ROLL OF YOGA IN STRESS MANAGEMENT
7-9
3
Prof. Satyanarayan Natha Nagre
Sant Bhagwan Baba Art’s college Sindkhed Raja

NEW TRENDS IN ENGLISH LITERATURE IN INDIA
10-12
4
Dr. Pankaj Shyamlalji Vishwakarma
Nehru Mahavidyalaya (Arts, Com., Sci) Yavatmal

ROLE OF HR IN EMPLOYEE MANAGEMENT DURING RECESSION
13-18
5
Prof. Indrasing P. Pawar
Ph.D Scholar J.J.T. University Rajastan

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN ACADEMIC LIBRARIES: A STUDY
19-22
Section:- Marathi
1
डाॅ. प्रज्ञा रामभाऊ निंभोरकर
महात्मा फुले कला, वाणिज्य व सीतारामजी चौधरी विज्ञान महाविद्यालय, वरूड

अमरावती विभागातील संत्रा कलम उत्पादक विषयक समस्यांचे अध्ययन
1-3
2
अविनाश बाजीराव कोष्टी
प्रा.रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे
डॉ. बी. जे. लोबो
प्रा.रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे
आदिवासी योजनांचा कातक­यांना झालेल्या लाभाचे अध्ययन (विशेष संदर्भ : कर्जत तालुका, जि. रायगड)
4-8
3
प्रा.रोशन शंकर भोवते
स्व. निर्धन पाटील वाघाये कला व विज्ञान महाविद्यालय सौदंड. जि. गोंदिया

संत चोखामेळा यांच्या निवडक ओव्यातील सामाजिक दृष्टीकोन: एक अभ्यास
9-13
4
प्रा. तुळशीदास शामराव कोस
स्व.नि.पा.वाघाडे महाविद्यालय सौंदड

शहरी भागातील युवतींच्या जीवनशैली ग्रामीण युवतींवर पडणारा प्रभाव - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
14-19
5
प्रा. राजेश गेडाम
जिजामाता आर्टस काॅलेज, दारव्हा

भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे कायदे आणि गुन्हे
20-25
6
प्रा. लक्ष्मण आर. लोकलवार
नराश्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय , रातोळी

'खाऊजा' नंतर मराठवाडयातील ग्रामीण कादंबरी: वास्तव दर्शन
26-30
7
प्रा. डाॅ. विश्वनाथ आत्माराम दरेकार
भगवंतराव कला व विज्ञान महाविद्यालय, एटापल्ली

लोकबिरादरी: सामाजिक विकासाचा आधारस्तंभ
31-35
8
फिरोज प्यारा साहाळा
नेहरु महाविद्यालय, नेरपरसोपंत.यवतमाळ

भारतातील वाणिज्य शिक्षणातील महत्व, शक्यता आणि आव्हाने
36-39
9
डाॅ. प्रफुल्ल कडु
भगवंतराव पाटील महाविद्यालय परतवाडा जि.अमरावती

डिजीटल ग्रंथालय आणि कोविड-19 चा काळ
40-43
10
प्रा. अनिल रविशंकर राऊत..
एम.बी.पटेल कॉलेज देवरी.

देशाचे आर्थिक धोरण, योजना व दुष्परिणाम
44-48
11
प्रा. भोजराज एम. पुस्तोडे
स्व. निर्धन पाटील वाघाये महा. सौंदड, ता. सडक अर्जुनी , जि. गोंदिया

गोंदिया जिल्हयातील ग्रामीण - नागरी लोकसंख्या आणि व्यावसायीक संरचनेचे सुक्ष्म स्तरीय अध्ययन
49-55
12
प्रा. कु. पौर्णिमा एच. राहांगडाले
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

जागतिक अलिप्ततावाद चळवळ आणि भारताची भुमिका
56-59
13
प्रा. ताराचंद गो. रामटेके
निर्धन पाटील वाघाये कला व विज्ञान महाविद्यालय सौंदड

बेरोजगारी: समस्या व उपाय
60-65
14
प्रा. उमेेश ज. गावंडे
श्री. संत गजानन महाराज कला महाविद्यालय, बोरगांव मंजू

करोना, लाॅकडाउन काळातील माहिती व तंत्रज्ञाव्दारे ग्रंथालयीन माहिती सेवा
66-69
15
डॉ.विष्णु बळीराम पवार
मधुकरराव पवार कला महाविद्यालय मुर्तिजापूर

सिंचन व कृषी विकास
70-72
16
प्रा. हरेश जी मसराम
स्व. निर्धन पाटील वाघाये महा. सौंदड

चुलबंध पर्यटन स्थळाचा भौगोलिक अभ्यास
73-77
17
प्रा.डॉ. विष्णु पांडुरंग कुटे
नेहरू महाविद्यालय नेरपरसोपंत जि. यवतमाळ

वनीकरण विभागाअंतर्गत रोहयोतील जलसंवर्धनाची कामे : एक अभ्यास
78-82
18
डॉ.अनुराधा एम.खाडे
स्व.निर्धन पाटिल वाघाये कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लाखनी, जि. भंडारा

विविध क्षेत्रात भारतीय महिलांचे योगदान आणि सशक्तीकरण भूमिका
83-86
19
डॉ. सुनिता निठूरी रविदास
कला व वाणिज्य पदवी महाविद्यालय जवाहरनगर, ठाणा

भारतीय अर्थव्यवस्थ्ेावर जागतिकीकरणाचे वेगवेगळ्याा क्षेत्रांवर परिणाम
87-91
20
प्रा. डॉ. वर्षा गंगणे
एम.बी. पटेल कला-वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय देवर

शेतीतील मुलभूत प्रश्न सोडवा....
92-95
21
प्रा. लीना गादेवार
महीला महाविद्यालय, नंदनवन नागपुर

भारतातील घरगुती हिंसाचार कारणे व परिणामाचे समाजशास्त्रीय अध्ययन
96-101
Section:- Hindi