• info@upa.org.in

  • +91 75887 76907

Regular Issue

Content

Sr. No.
Name of Contributor
Title of Research Papers
Page No.
Download Paper
Download Certificate
Section:- English
1
Mr. Mahesh Shesherao Jadhawar
Nowrosjee Wadia College, Pune-1

THE STUDY OF MOBILE PAYMENT’S IMPORTANCE AND EFFECTS IN INDIA
1-6
2
Dr. Prashant Shivajirao Khalatkar
Shri Niketan Arts, Commerce College

ROLL OF YOGA IN STRESS MANAGEMENT
7-9
3
Prof. Satyanarayan Natha Nagre
Sant Bhagwan Baba Art’s college Sindkhed Raja

NEW TRENDS IN ENGLISH LITERATURE IN INDIA
10-12
4
Dr. Pankaj Shyamlalji Vishwakarma
Nehru Mahavidyalaya (Arts, Com., Sci) Yavatmal

ROLE OF HR IN EMPLOYEE MANAGEMENT DURING RECESSION
13-18
5
Prof. Indrasing P. Pawar
Ph.D Scholar J.J.T. University Rajastan

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN ACADEMIC LIBRARIES: A STUDY
19-22
6
Bankar V. V.
Arts, Commerce and Science College, Nashik

UTILIRIAN FLORA OF TORANMAL PLATEAU, MAHARASHTRA, INDIA
23-27
7
Dr.Pankaj S. Vishwakarma
Nehru Mahavidyalaya (Arts, Comm, Sci), Nerparsopant, Dist. Yavatmal (M.S.)

“INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL INDIA”- A CONTRIBUTION TO DIGITAL INFRASTRUCTURE, DIGITAL SERVICES, DIGITAL LITERACY”
28-34
8
Dr. Surendra D. Pawar
N. J. Patel Arts & Commerce College, Mohadi (Bhandara)

THE STUDY OF THE RELEVANCE OF SOCIOLOGICAL APPROACH TO DIVORCE IN THE MODERN ERA AND CAUSES OF DIVORCE
35-40
9
Dr. Nilesh V. Gore
Prof. Rajabhau Deshmukh Arts College, Nandgaon Khandeshwar (Amravati)

DATA MINING IN LIBRARY SCIENCE
41-46
10
Dr. Sujata Chakravorty
DAK Mahavidyalaya, Nagpur.

REVELATION OF PATRIARCHAL CODE IN MAHESH DATTANI'S WHERE THERE IS A WILL
47-50
Section:- Marathi
1
डाॅ. प्रज्ञा रामभाऊ निंभोरकर
महात्मा फुले कला, वाणिज्य व सीतारामजी चौधरी विज्ञान महाविद्यालय, वरूड

अमरावती विभागातील संत्रा कलम उत्पादक विषयक समस्यांचे अध्ययन
1-3
2
अविनाश बाजीराव कोष्टी
प्रा.रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे
डॉ. बी. जे. लोबो
प्रा.रामकृष्ण मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, आकुर्डी, पुणे
आदिवासी योजनांचा कातक­यांना झालेल्या लाभाचे अध्ययन (विशेष संदर्भ : कर्जत तालुका, जि. रायगड)
4-8
3
प्रा.रोशन शंकर भोवते
स्व. निर्धन पाटील वाघाये कला व विज्ञान महाविद्यालय सौदंड. जि. गोंदिया

संत चोखामेळा यांच्या निवडक ओव्यातील सामाजिक दृष्टीकोन: एक अभ्यास
9-13
4
प्रा. तुळशीदास शामराव कोस
स्व.नि.पा.वाघाडे महाविद्यालय सौंदड

शहरी भागातील युवतींच्या जीवनशैली ग्रामीण युवतींवर पडणारा प्रभाव - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
14-19
5
प्रा. राजेश गेडाम
जिजामाता आर्टस काॅलेज, दारव्हा

भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे कायदे आणि गुन्हे
20-25
6
प्रा. लक्ष्मण आर. लोकलवार
नराश्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय , रातोळी

'खाऊजा' नंतर मराठवाडयातील ग्रामीण कादंबरी: वास्तव दर्शन
26-30
7
प्रा. डाॅ. विश्वनाथ आत्माराम दरेकार
भगवंतराव कला व विज्ञान महाविद्यालय, एटापल्ली

लोकबिरादरी: सामाजिक विकासाचा आधारस्तंभ
31-35
8
फिरोज प्यारा साहाळा
नेहरु महाविद्यालय, नेरपरसोपंत.यवतमाळ

भारतातील वाणिज्य शिक्षणातील महत्व, शक्यता आणि आव्हाने
36-39
9
डाॅ. प्रफुल्ल कडु
भगवंतराव पाटील महाविद्यालय परतवाडा जि.अमरावती

डिजीटल ग्रंथालय आणि कोविड-19 चा काळ
40-43
10
प्रा. अनिल रविशंकर राऊत..
एम.बी.पटेल कॉलेज देवरी.

देशाचे आर्थिक धोरण, योजना व दुष्परिणाम
44-48
11
प्रा. भोजराज एम. पुस्तोडे
स्व. निर्धन पाटील वाघाये महा. सौंदड, ता. सडक अर्जुनी , जि. गोंदिया

गोंदिया जिल्हयातील ग्रामीण - नागरी लोकसंख्या आणि व्यावसायीक संरचनेचे सुक्ष्म स्तरीय अध्ययन
49-55
12
प्रा. कु. पौर्णिमा एच. राहांगडाले
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

जागतिक अलिप्ततावाद चळवळ आणि भारताची भुमिका
56-59
13
प्रा. ताराचंद गो. रामटेके
निर्धन पाटील वाघाये कला व विज्ञान महाविद्यालय सौंदड

बेरोजगारी: समस्या व उपाय
60-65
14
प्रा. उमेेश ज. गावंडे
श्री. संत गजानन महाराज कला महाविद्यालय, बोरगांव मंजू

करोना, लाॅकडाउन काळातील माहिती व तंत्रज्ञाव्दारे ग्रंथालयीन माहिती सेवा
66-69
15
डॉ.विष्णु बळीराम पवार
मधुकरराव पवार कला महाविद्यालय मुर्तिजापूर

सिंचन व कृषी विकास
70-72
16
प्रा. हरेश जी मसराम
स्व. निर्धन पाटील वाघाये महा. सौंदड

चुलबंध पर्यटन स्थळाचा भौगोलिक अभ्यास
73-77
17
प्रा.डॉ. विष्णु पांडुरंग कुटे
नेहरू महाविद्यालय नेरपरसोपंत जि. यवतमाळ

वनीकरण विभागाअंतर्गत रोहयोतील जलसंवर्धनाची कामे : एक अभ्यास
78-82
18
डॉ.अनुराधा एम.खाडे
स्व.निर्धन पाटिल वाघाये कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लाखनी, जि. भंडारा

विविध क्षेत्रात भारतीय महिलांचे योगदान आणि सशक्तीकरण भूमिका
83-86
19
डॉ. सुनिता निठूरी रविदास
कला व वाणिज्य पदवी महाविद्यालय जवाहरनगर, ठाणा

भारतीय अर्थव्यवस्थ्ेावर जागतिकीकरणाचे वेगवेगळ्याा क्षेत्रांवर परिणाम
87-91
20
प्रा. डॉ. वर्षा गंगणे
एम.बी. पटेल कला-वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय देवर

शेतीतील मुलभूत प्रश्न सोडवा....
92-95
21
प्रा. लीना गादेवार
महीला महाविद्यालय, नंदनवन नागपुर

भारतातील घरगुती हिंसाचार कारणे व परिणामाचे समाजशास्त्रीय अध्ययन
96-101
22
प्रा. डाॅ. गणेेश गोपाळराव मालटे
श्री शिवाजी विज्ञान, कला महाविद्यालय चिखली, जि. बुलढाणा
स्मिता संदेशराव मांडेकर (नागपूरकर)
श्री शिवाजी विज्ञान, कला महाविद्यालय चिखली, जि. बुलढाणा
संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगगाथेतील भाषा व भाषाशैली
102-107
23
डॉ. रजनी बुजाडे
महिला महाविद्यालय, नंदनवन, नागपूर

महाभारत : काव्य व इतिहास आणि महाभारताचा मराठी साठीत्यावरील प्रभाव
Section:- Hindi